guo meet momeGuologia (Guology):
 
A Gáyan Uttejak Orchestra sajnálattal jelzi: nem tudja Önöknek egy hagyományos hangverseny élményét biztosítani, mert olyan részvételt kíván meg Önökt?l, amely eltér a szokványos koncerteken beváltaktól.
 
Az Orchestra nem alkalmazza a zenei meg- és kiállások hatáskelt? eszközeit, hogy tapsot arasson, nem él az egyes tételrészek vagy frázisok ismételgetéseinek lehet?ségeivel, és például nem tart szünetet sem el?adásai során. Zenéje nem követi a hagyományos nyugat-európai zenék szerkezetét, nem ad fogódzót és nem segíti a koncert-etikett élvezetes betartását.
 
A Guo csak egy szerény el?hírnöke kíván lenni a jöv? társadalom kasztrendszerében létrejöv? új, Nyugat-Amerázsiai Birodalom zenei leképez?déseinek, és szemben áll a hagyományos zeneiparral, amely a Wychi-Exonybm korporáció egyik Wellness-Neuronetics alosztályaként funkcionál majd.
 
A Guo a zenéje által egyfajta sztoa állapotot kíván létrehozni: ennek összetev?i a poliritmikus struktúra periódusaiban rejlenek, és ezek vezetnek el a el?adói-hallgatói levitációhoz, illetve a zene által memetizált moebius tudat közösen felfényl? foszforeszkálásához.
 
Ennek alapja az ázsiai magaskultúrák évszázados hipno-statikus zenei gyakorlata, ahol a zene nem más mint egy kifinomult exodus-technika, s amely a beteg és lakhatatlan socium párlataként dicséri a humanoid él?lény evolúciós és társadalmi rabságából történ? képzelt és ideiglenes szabadulás évezredes m?vészet-technikáit.
 
A megzápult társadalmi létben a metafizikai protéziseket, melyek az emberi agyra növesztett szimbólumteremt? ektoplazmákként léteznek egy értelemmel belakható világ helyett, kiváltja ez a fajta zene - a ma egyedül létez? pozitív ellenállás racionális nyelve -, az egyetlen híd, amely kvázi jógatechnikaként elvezethet a kollektív elidegenedés ideiglenes feloldódásához, abba a sartori-állapotba, ahol az individuális lét önkorrekciója hozzájárul a világ jobbá válásához.
 
Vegyen részt benne. (Be a part of it.) 
Fels? Erd?sor u. 5. Upper Stúdió - telefonon bejelentkezve 322 5851, 9:30-17:30-ig
Irányi u. 1. ERCO - Haász Ferenc - telefonon vagy emailben bejelentkezve 30.2038639
MOME Kommunikációs Irodáján, Budapest Zugligeti út 9-25 - fsz. 7.    9:00-16:00-ig
 
Két féle jegy van, európai (székes) és tradicionális (párnás).
 
Egy helyár van, 4000,-Ft függetlenül az ülés módjától, minden jegyhez tartozik a zenei CD, minden CD dedikált lesz.

Kortárs Építészeti Központ, Hungarian Contemporary Architecture Centre, Kortársz Építészet, Kortársz Építész, Kortársz Építészeti, Kortárs, Építész, Építészeti, Építészet, Hungarian, Contemporary, Architecture, Architectural, Architect, Center, Centre, kÉk