szimbiózis antropológiai fesztivál

Szimbiózis2

Kulturális Antropológiai Fesztivál

A Szimbiózis2 elnevezés? kulturális antropológiai fesztivál immár második alkalommal kerül megrendezésre. A 2007. május 11-12-én a Kortárs Építészeti Központban zajló rendezvény a szélesebb közönség számára is betekintést enged a kulturális antropológia ? mint viszonylag új tudásterület ? kortárs kutatási irányainak világába, láttatva annak százféle arculatát, társadalmi hasznát, alkalmazását is. Az antropológusok munkájának sokfélesége látható lesz az el?adásokon, vitákon, filmvetítéseken, könyvbemutatón. Témáink között szerepel a másság-idegenség, a szomszédság és békesség kérdése, a város, a városi lét, valamint Dél-Amerika és Tibet, az ökofalvak élete, az iszlám világa, a ghánai divat, a fejl?dés fenntarthatóságának kérdése. Mindeközben megismerkedhetünk távoli népek és közelünkben él? közösségek tárgyi és szellemi kultúrájával: életmódjával, tudáskincsével, meséivel, játékaival. Az Él?könyvtárban személyes találkozásra is alkalom nyílik.

A programokról b?vebb információ a www.antroport.hu honlapon található.

Mindannyian találkozunk azokkal a kihívásokkal, érdek- és értékütközésekkel, amelyek a társadalom többsége számára konfliktusként jelentkeznek: például a növekv? számú idegen megjelenése, a kultúrák közötti viták és konfliktusok kérdése, a rasszizmus, antiszemitizmus és cigányellenesség, az ökológiai problémák vagy a fejl?dési-fejlesztési elgondolások. Az antropológusok e konfliktusok gyökerének megismerésére, az együttélés mikéntjére, problémáira koncentrálnak, nem pedig a felek min?sítésére.

Az antropológusok a közösségeket, legyenek ezek vallási csoportok, barlanglakó cigányok, droghasználó fiatalok, börtönlakók, graffiti-rajzolók vagy városvéd?k, nem mint tömeget, hanem mint egymással kapcsolatban álló, bizonyos kultúrában él? egyének csoportjait vizsgálják. A közösséget belülr?l próbálják megismerni, annak szimbólum- és értékrendszerét véve alapul (nem pedig azt, amely a kutatónak a sajátja).

A fesztivál bevonja a határ- és rokon tudományterületek, valamint a civil szféra képvisel?it is, hogy találkozási lehet?séget biztosítson számukra, és a különböz? megközelítések bemutatásával, az azokra való reflektálással valami több szülessen meg. A szekcióprogramok résztvev?i között találjuk az MTA, az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy M?vészeti Egyetem számos kutatóját és oktatóját, szociológusokat, építészeket, továbbá humánetológust, m?vészettörténészt, galeristát, civil aktivistát, múzeumi szakembert.

A rendezvényt a Szimbiózis Kulturális Antropológiai Alapítvány, az ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoportja, az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat, az MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpontja, az ETNOFOTO galéria, Budapest F?város Önkormányzata, a Blup!, a Nyitott Könyvm?hely Kiadó, a Palantír Film Alapítvány, a Sambhala Tibet Központ, a Mobilitás, az Európa Tanács, a Konfucius Intézet támogatja.
Kortárs Építészeti Központ, Hungarian Contemporary Architecture Centre, Kortársz Építészet, Kortársz Építész, Kortársz Építészeti, Kortárs, Építész, Építészeti, Építészet, Hungarian, Contemporary, Architecture, Architectural, Architect, Center, Centre, kÉk