II. Budapesti Építészeti Filmnapok

A Kortárs Építészeti Központ szervezésében

Toldi mozi, Budapest, 2009. december 11-12.

 

A KÉK - Kortárs Építészeti Központ 2009-ben második alkalommal rendezte meg a Budapesti Építészeti Filmnapokat, amelynek küldetése, hogy párbeszédet teremtsen a filmre inspirációként és eszközként tekintő építészet, valamint az építészethez és a városhoz, mint témához forduló film között. A 2008-as Filmnapokat továbbfejlesztve, ezúttal a Toldi moziban vártuk az építészet mozgóképes megközelítései iránt érdeklődőket. A húsz év nemzetközi fesztiváljain díjazott filmekből válogató 2009-es kiadás két téma köré szerveződött: a pénteki nap elhagyott terek, városok és gondolatok (építészeti utópiák) felfedezésére vállalkozott, ezzel emlékeztetve a nézőt a kortárs városi táj, illetve a “lehetséges”  építészeti koncepcióinak folyamatos átalakulására. A szombati nap az épületekhez és az épített környezethez fűződő erős érzelmi viszony szélső értékeit vizsgálta művészeti projekteken keresztül és egy pódiumbeszélgetés segítségével.


Az Elhagyott városok és gondolatok összeállítás a világ különböző pontjain végbemenő radikális térbeli átalakulások emlékét megragadó képekkel, művészi, és társadalomkritikai igénnyel elevenítette fel.  A nagy autópálya-építkezések által keresztezett városrészek lebontásának kérdése a 20. század várostervezésének egyik legnagyobb dilemmája volt, ezt a konfliktust dolgozza fel a Bomlás című rövidfilm. A kaliforniai vállalatok földspekulációjával és az általuk épített komplett üzemi városok utóéletével foglalkozik a California Company Town. Hashima egy japán sziget, amely valaha a világ legsűrűbben lakott településének adott otthont; a szénkitermelés megszűnésével azonban a sziget teljesen kihalt, és épületei lassanként romokká váltak. Angelo Invernizzi legendás modernista villája, a Napraforgó az építészet örök vágyát, a mozogni képes épület vízióját váltotta valóra az 1930-as években; a Szép remények című film az ezt követő évtizedek utópisztikus építészeti terveit összegzi. Az estét Jem Cohen Lánc című alkotása zárta, amelyet a rendező hat országban, illegálisan forgatott a kortárs városi táj homogenizációjáról. 


Az Építészeti Filmnapok második napja az embert az épített környezethez fűző érzelmi-pszichológiai kötelékek vizsgálatára vállalkozott. A Berlini rövidek darabjainak közös vonása a filmes inspiráció keresése és megtalálása egy városban, amely 20. századi történelmében a legnagyobb szélsőségeket fogadta magába, illetve szenvedte el. A filmválogatást követő beszélgetésen építész, filmes és pszichológus vizsgálták építészet és megszállottság kapcsolatát. A beszélgetést követő filmek egyes művészek adott épületekhez kapcsolódó projektjeiről szóltak, amelyek sokszor több éves tervezés után valósulhattak csak meg. A Gordon Matta-Clark egy akcióját bemutató Kúp-metszet elhagyott épületek szoborként való (de)formálásának dokumentációja. Albert & David Maysles Christo Párizsban című rendkívül mozgalmas dokumentumfilmje a Pont Neuf becsomagolásának művészi-politikai aktusát követi nyomon, James Marsh Ember a magasban című munkája az akrobata Philip Petit által a World Trade Center tornyai közé kifeszített kötélen tett történelmi séta köré épül. 


A II.Budapesti Filmnapok jelentős sikerrel zárult. Az Filmnapokat megelőző hetek intenzív médiakampánya, a fontos programfüzetekben való megjelenés és a város különböző pontjain felbukkanó szórólapok igen láthatóvá tették az eseményt. A Filmnapok két napját összesen mintegy 450 néző látogatta, a legsikeresebb, pénteki második blokk filmjeit csaknem teltház látta.  A közönség soraiban egyaránt találhattunk építészeket és szakmán kívüli érdeklődőket, fiatalokat és idősebbeket. Az esemény megrendezésére a Toldi mozi ideális színhelynek bizonyult: a mozi technikai felkészültsége, ismertsége, társasági terei mind hozzájárultak a Filmnapok sikeréhez.


A II. Budapesti Építészeti Filmnapok sikerén felbuzdulva, és a Toldi mozi javaslatára a 2010-es évre három napos eseményt tervezünk.

 


A II. Budapesti Építészeti Filmnapok programja:

 

Péntek, december 11.
Elhagyott városok és gondolatok / Abandoned Cities and Ideas

18h Elhagyott városok / Abandoned Cities

John Smith: Bomlás / Blight 15‘
Lee Anne Schmitt: California Company Town 76‘

19.50 Elhagyott gondolatok, építészeti utópiák / Abandoned Ideas, Architectural Utopias

Thomas Nordanstrad: Hashima 30‘
Christoph Schaub: Il Girasole, 17‘
Jesper Wachtmeister: Szép remények / Great Expectations 52‘

21.50 A helyeken túl / Beyond Places

Jem Cohen: Lánc/Chain 99‘Szombat, december 12.
Építészet és megszállottság / Architecture and Obsession

17.15 Berlin emlékei / Berlin memories                                      

Berlini rövidek / Berlin shorts 93‘

19h Építészet és megszállottság / Architecture and Obsession

Pódiumbeszélgetés / Podium discussion
Metropolis lapszám-bemutató / Metropolis magazine presentation

20.30 Párizs meghódítása / Conquering Paris

Gordon Matta-Clark: Kúp-metszet / Conical Intersect 17‘
David Maysles: Christo Párizsban / Christo in Paris 58‘

22h New York meghódítása / Conquering New York

James Marsh : Ember a magasban / Man on Wire 90‘

 

 

szervező:
Polyák Levente
+36 30 4359002

levente.polyak@kek.org.hu

 

 

KÉK - KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT
HUNGARIAN CONTEMPORARY ARCHITECTURE CENTRE
T: +361 322 2907
M: +3630/522-5994

W:  http://www.kek.org.hu
E: info@kek.org.hu

Kortárs Építészeti Központ, Hungarian Contemporary Architecture Centre, Kortársz Építészet, Kortársz Építész, Kortársz Építészeti, Kortárs, Építész, Építészeti, Építészet, Hungarian, Contemporary, Architecture, Architectural, Architect, Center, Centre, kÉk